I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym iGUANA-ART,  dostępnym pod adresem www.ceramika-iguana.pl,  („Sklep Internetowy”) prowadzony przez iGUANA-ART, Dorota Talik  z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim  przy ul. Żywieckiej 149, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej , NIP: 553-241-01-32, REGON: 384861894

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w Regulaminie. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

II. Definicje

Sprzedawca- firma iGUANA-ART, Dorota Talik  z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim  przy ul. Żywieckiej 149, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej , NIP: 553-241-01-32, REGON: 384861894

Sklep/Galeria internetowa prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.ceramika-iguana.pl

Klient- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

Towar/praca- autorskie prace wykonane własnoręcznie przez Sprzedawcę znajdujące się w poszczególnych kategoriach Sklepu.

Cena- wartość umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej Sklepu. Podane ceny podane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru do Klienta.

Zamówienie- oferta zakupu danego Towaru złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem

III. Prezentacja towarów

Wszystkie Towary oferowane w sklepie iGUANA-ART są własnością Sprzedawcy.

Kolorystyka oferowanych Prac może w rzeczywistości nieznacznie różnić się od prezentowanych zdjęć w zależności od rodzaju monitora i jego ustawień.

Sprzedawane Prace są unikatowe i powielony na życzenie Klienta przedmiot może nieznacznie różnić się od pierwowzoru.

Ceny  wszystkich produktów  zamieszczone w Sklepie  obowiązują do momentu sprzedania poszczególnych prac.

IV. Zakupy

Towary prezentowane w Sklepie można zamówić za pomocą opcji "Dodaj do koszyka" znajdującej przy każdym przedmiocie i/lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail z informacją o przedmiotach, jakie Klient chce zakupić.

Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Klienci mogą również za pośrednictwem Sklepu Internetowego zamawiać Towary w celu osobistego odbioru w Punkcie Odbioru prowadzonym przez Sprzedawcę, zlokalizowanym Międzybrodziu Bialskim ul.Żywiecka 149 34-312 W takim przypadku zawarcie umowy sprzedaży Towaru, zapłata ceny oraz odbiór Towaru odbywają się w Punkcie Odbioru i nie stanowi to umowy zawieranej na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa. Strona Sklepu Internetowego służy w takim przypadku wyłącznie jako katalog oferowanych przez Sprzedawcę Towarów.

Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia sklep poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Zapłata za Towar powinna być uiszczona po dokonaniu zakupu lub   na podany rachunek bankowy Sklepu lub paypall lub przez PŁATNOŚCI24.

Przelew należy dokonać na konto:

PKO BP 65 1020 1390 0000 6902 0149 0606

iGUANA-ART,Dorota Talik

ul. Żywiecka 149

34-312 Międzybrodzie Bialskie

lub Paypall iguana-art@wp.pl

lub PŁATNOŚCI24

Zamówienia indywidualne realizowane są po dokonaniu przez Klienta przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.

W przypadku wystąpienia błędów na stronie Sklepu (tj. błędne wyświetlanie ceny, błędna informacja dotycząca dostępności Towaru), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dowodem sprzedaży.

Złożenie zamówienia lub dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacja przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, gdy:

wystąpiły błędy w formularzu zamówienia,

nie udało się nawiązać kontaktu z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia,

zamówienie zostało złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu

Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki oraz ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych z tytułu transportu.

Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności kuriera protokołu Reklamacji. Lub paczce z paczkomatu prosze wysłać nam zdjęcie uszkodzonej paczki lub przedmiotu ns adres iguana-art@wp.pl  

V. Dostawa

Dostawa realizowana jest na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbioru osobistego  zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Sposób dostawy Towaru wybiera Klient.

Koszty dostawy nie są zawarte w cenie Towaru.

Koszty dostawy pokrywa Klient.

Przesyłki wysyłane za pośrednictwem  firmy kurierskiej dostarczane są zwykle w terminie 1-4 dni roboczych. Za opóźnienia w dostawie leżące po stronie firmy kurierskiej, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

Jeśli zakupiony przez Klienta Towar wróci do Sprzedawcy z powodu nie odebrania przesyłki przez Klienta w wyznaczonym terminie, koszty powtórnej przesyłki poniesie Klient.

Towar odjęty zamówieniem może zostać odebrany osobiście po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym .

VI. Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zamówionych Towarów w terminie 14 dni od dnia sprzedaży bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy.

Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu droga mailową o chęci zwrotu zakupionego Towaru.

Zwrot Towaru odbywa się na koszt Klienta. 

Przesyłka zwrotna powinna być nadana przesyłką poleconą - Klient musi posiadać potwierdzenie nadania tej przesyłki wraz z datą jej nadania, adresem i jej numerem. Przesyłki zwrotne nie mogą być wysyłane "za pobraniem".

Zwracany przez Klienta Towar musi być dostarczony do Sprzedawcy w stanie niezmienionym- Towar musi znajdować się w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną i nienaruszona jego zawartością. Dopuszczalne jest otwarcie przez Klienta opakowania w celu obejrzenia Towaru.

Do przesyłki zwrotnej Klient  dołącza  numer konta bankowego , na jaki ma zostać dokonany zwrot pieniędzy. Sklep zwraca Klientowi wyłącznie kwotę zakupu Towaru. Opłacone przez Klienta koszty dostarczenia Towaru nie podlegają zwrotowi.

Sklep, w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej  dokonuje zwrotu pieniędzy na podane przez Klienta konto bankowe .

Reklamacje

Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być przez Klienta zgłaszane pisemnie bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki.

Uszkodzenie przesyłki podczas transportu zostanie uwzględnione Tylkowa podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika poczty lub firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki lub   paczce z paczkomatu prosze wysłać nam zdjęcie uszkodzonej paczki lub przedmiotu ns adres iguana-art@wp.pl  . Klient winien sporządzić protokół odbioru z dokładnym opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.

W ciągu 14 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta reklamacji, Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta.

Nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy prezentacja internetową Towaru a oryginałem wynikające z rozbieżności technicznych monitorów, nie mogą być przedmiotem reklamacji.

VII. Polityka prywatności

Dokonując zakupu w Sklepie, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia (tj. dostarczenia Towaru Klientowi i dokonania rozliczeń).

Klient ma prawo do swobodnego wglądu do treści podanych przez siebie danych osobowych, prawo do ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych, co należy zgłosić Sprzedawcy w formie pisemnej.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych ze strony Sklepu, które zawierać będą tylko i wyłącznie treści związane z działalnością Sklepu.

VIII. Postanowienia końcowe

Warunki umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Klientem określa niniejszy, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy stronami zawarte w formie pisemnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z dokonywaniem zakupów w Sklepie- wszelkich informacji udziela Sprzedawca.

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sklep zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez wcześniejszego informowania o tym Klientów, chyba że zmiany te będą miały szczególny wpływ na dokonywanie zakupów w Galerii. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na niniejszej stronie, z aktualną datą w zakończeniu.

Regulamin oraz wszelkie jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.